Jubileusz 40-lecia...

Czterdzieści lat minęło...

do gazety

„Takiej chwili nie szukajcie na zegarze” – to przesłanie obchodów 40- lecia  istnienia Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Wandy Chotomskiej w Głogówku.  Nauczyciele i uczniowie  przygotowywali się do niego od wielu miesięcy. Piękna dekoracja, scenariusz uroczystości, piosenki, wiersze, scenki rodzajowe oraz poczęstunek dla dostojnych gości – wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik. Powtórzmy więc za Markiem Grechutą – „tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu, tyle było chwil..”. Wreszcie nadszedł długo oczekiwany piątek 24 maja 2013 roku. Ostatnie przygotowania, trema i oczekiwanie na gości, których w sali widowiskowej MGOK w Głogówku, powitali Jacek i Agatka – bohaterowie telewizyjnych dobranocek Wandy Chotomskiej oraz Pani Dyrektor Danuta Kopiec wraz z pracownikami Ośrodka. Była to okazja do wzruszeń dla osób, które dawno się nie widziały, a czują się związane z Ośrodkiem, czy to poprzez pracę, czy też sentyment, tak więc radość była podwójna – z urodzin i spotkania. 

Część oficjalna rozpoczęła się hymnem państwowym. Swoją obecnością zaszczycili nas Starostowie Powiatu Prudnickiego: P. Radosław Roszkowski,  P. Józef Skiba, Wicekurator Oświaty w Opolu P. Rafał Rippel, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia P. Ryszard Matuszak wraz z zastępcą P. Anną Wojtczak, Inspektor Wydziału Oświaty P. Leszek Piątkowski, Inspektor ds. Oświaty w Głogówku P. Ewa Radziwiłł, była wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu P. Stefania Chatys, Proboszcz ks. Ryszard Kinder, Franciszkanin Ojciec Marian Michasiów, Komendant Policji w Głogówku podkom. Mariusz Bednarski, reprezentant Straży Pożarnej, przedstawiciele zakładów, m.in.: Zakładu Cukierniczego „Piast”, firm prywatnych z Głogówka i Prudnika, dyrektorzy szkół i gimnazjów z gminy Głogówek oraz zaprzyjaźnionych placówek szkolnictwa specjalnego Opolszczyzny, emerytowani pracownicy Ośrodka i inni zaproszeni goście. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć nauczycieli, uczniów i pracowników, których wśród nas już nie ma.

Wystąpienie Pani Dyrektor Danuty Kopiec skierowane do pedagogów, pracowników Ośrodka,  rodziców, przedstawicieli rożnych instytucji i urzędów, osób prywatnych zawierało wyrazy podziękowania
i wdzięczności za wszelkie czynione starania i dobro na rzecz placówki. Szczególne wyrazy uznania  zostały skierowane do Pana Starosty i pracowników Wydziału Oświaty. Swoje wystąpienie Pani Dyrektor zakończyła piękną dedykacją zaczerpniętą z refleksji wielkiego przyjaciela i orędownika osób niepełnosprawnych intelektualnie Jeana Vanier „Okazuje się, że nie tylko osoby słabe potrzebują silnych. Jest także odwrotnie. Osoby słabe i kruche potrafią budzić u silniejszych to, co w nich najlepsze. Prowadzą do odkrycia pełni człowieczeństwa.”

    Następnie rozpoczęły się występy uczniów występy uczniów od piosenki pt.: „Czterdzieści lat minęło”, do której  napisano nowe słowa, będące wspomnieniem miłych chwil spędzonych w szkole. Kolejnym utworem było: „Kto za tobą w szkole ganiał”  Czerwonych Gitar. Natalia i Mirek w krótkiej, pantomimicznej scence pokazali, że zaloty nastolatków mają często dramatyczny i nieprzewidywalny przebieg. Występy dzieci przeplatane były pokazami multimedialnymi.

    Historia 40-lecia Ośrodka została przedstawiona w formie prezentacji multimedialnej, podzielonej na kolejne dziesięciolecia, po których wystąpili uczniowie w popularnych  piosenkach.  Zgromadzeni na sali goście mogli je zaśpiewać razem z małymi artystami, gdyż przygotowano dla nich specjalne śpiewniczki.Podróż w czasie rozpoczęto od roku szkolnego 1972/1973, w którym przy Szkole Podstawowej nr 3 mieszczącej się w Zespole Szkół przy ul. Powstańców utworzono klasy specjalne. Dało to początek szkolnictwu specjalnemu w Głogówku. W prezentacji przypomniano sylwetkę Pani dyrektor Janiny Weryńskiej i pierwszych nauczycieli. Odnotowano też przeprowadzkę Szkoły w roku 1976 do nowego kompleksu budynków przy ulicyKościuszki 10 oraz  powstanie Internatu, którego kierownikiem została P. Anna Brosławska.

Lata 80 przedstawione zostały na tle przemian społeczno – politycznych, które miały miejsce w Polsce. W tym okresie Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Specjalna w roku 1985  utworzyły wspólnie Zespół Szkół Ogólnokształcących. To wtedy narodziła się nowatorska idea integracji uczniów obu typów szkół na polu wychowawczym. Były to wspólne uroczystości szkolne, wycieczki, biwaki, akcje „Dar serca”, bale noworoczne, dyskoteki oraz rozgrywki sportowe. Działania te pod kierunkiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego prowadzone były przez 23 lata, ich uwieńczeniem są dwie prace magisterskie. Funkcje dyrektorów pełniły kolejno: p. Janina Weryńska i p. Maria Kuzia.

Lata 90 to kolejna dekada, ważna i obfitująca w różnorodne wydarzenia.W 1996 roku na drodze konkursu i pełnym poparciu kadry pedagogicznej i pracowników szkoły na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 wybrana została mgr Danuta Kopiec. Rozpoczął się żmudny proces tworzenia od podstaw nowej placówki. Już od początku jej istnienia szkoła odnosi wiele sukcesów. Kontynuowana jest idea integracji, co w praktyce oznacza wielki sukces naszych uczniów, jakim było zajęcie I miejsca w konkursie dotyczącym twórczości Jana Cybisa zorganizowanym w 100-tną rocznicę urodzin malarza. W  1997 roku w ośrodku odbył się I Konkurs Kroszonkarski dla uczniów wszystkich typów szkół z gminy Głogówek. Uczniowie ośrodka znajdują się w czołówce wyróżnianych za  pięknie zdobione kroszonki. I  tak jest po dzień dzisiejszy. W 1998 roku powstaje Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 4, Internat, a od 1999 rokuGimnazjum nr 3. W ośrodku powstaje pierwszy w szkolnictwie specjalnym program autorski opracowany przez nauczyciela logopedę. Organizowane są też warsztaty dla nauczycieli i logopedów województwa opolskiego. W szkole wydawane jest czasopismo Budzik i działa Teatrzyk kukiełkowy „Radość”.

Kolejna dekada  i prezentacja przypadła na początek XXI wieku. Dnia 24.05.2003r. Pani Wanda Chotomska polska poetka i pisarka została matką chrzestną ośrodka. Kilkakrotnie, gościła na organizowanym przez nas Integracyjnym Przeglądzie Twórczości Wandy Chotomskiej.

Ośrodek wciąż się rozwijał. W 2007 roku powstaje w nim Szkoła Przysposabiająca do Pracy.  Pojawiły się nowe gabinety służące do nowoczesnych form terapii –EEG Biofeedback, pracownia komputerowa, sprzęt służący do Metody Tomatisa, Sala Doświadczania Świata oraz siłownia. Godne uznania są sukcesy sportowe uczniów, które zdobywają w ramach Olimpiad Specjalnych. Nasi uczniowie znajdują się w ścisłej czołówce krajowej o czym świadczą zdobywane miejsca i medale. Ukoronowaniem tychże sukcesów jest udział naszych uczniów w 2011 roku w Igrzyskach  Letnich w Atenach, gdzie wywalczyli srebrny  medal w koszykówce oraz brązowy w piłce nożnej.

Corocznie organizowany jest w Ośrodku Wojewódzki Konkurs Matematyczny, który wciąż uzyskuje wysokie noty za  wysoki poziom i świetna organizacje.

W 2010 roku zaproszono Ośrodek do udziału w teleturnieju „Familiada”. Dzięki temu uzyskano środki finansowe i sprzęt AGD. Spełniło się również marzenie jednego z wychowanków, który poprowadził „Wiadomości” na antenie TVP razem z Piotrem Kraśko. Było to możliwe za sprawą fundacji „Mam marzenie”.

Szkoła zatrudniła również czworonożnego terapeutę – labradorkę o imieniu Glora, której opiekunem jest kierownik Internatu, Pani Grażyna Więcław, pełniąca tę funkcję od 2006 roku. Zaśpiewana w trakcie uroczystości piosenka „A ja mam psa” i występ młodych aktorów z udziałem Glory w inscenizacji wiersza Jana Brzechwy pt.: „Żuk” był świetną okazją do uświadomienia sobie i zebranym, jak ważna jest obecność zwierząt w życiu człowieka. Aby odpowiednio uczcić rok Juliana Tuwima uczniowie przedstawili atrakcyjną scenkę do wiersza pt. „Spóźniony słowik”. Natalia, Andrzej i Mirek zagrali ją bardzo przekonująco. Nie sposób opisać na łamach tego artykułu wszystkiego co działo się i nadal dzieje obecnie
w Ośrodku. Zapraszamy zatem na stronę internetową /www.oswglogowek.pl/.

Uwieńczeniem części artystycznej podczas uroczystości był dynamiczny taniec wykonany przez uczniów placówki. Zaproszeni goście podziękowali młodym artystom za ich występy i zaangażowanie gromkimi brawami, a jak to na takich uroczystościach bywa – nastąpił czas na życzenia i podziękowania. Goście  podchodzili do mikrofonu, aby podzielić się swoimi refleksjami, wrażeniami oraz złożyć życzenia na ręce Pani Dyrektor. Pierwszy zabrał głos Pan Starosta – Radosław Roszkowski. Wspomniał o realizacji marzenia nauczycieli i uczniów Ośrodka, czyli o odnowieniu zewnętrznej elewacji. Po nim wystąpił również przedstawiciel Rady Rodziców Pan Edward Wesoły. W imieniu dyrektorów szkół i przedszkoli życzenia oraz gratulacje Pani Dyrektor złożyła  wicedyrektor SP nr 1 Aleksandra Sikorska. W tym miejscu również historia zatoczyła koło. Głos zabrała  Pani Bożena Gancarz- pierwsza nauczycielka, która  wspominała początki pracy w klasach specjalnych, funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 3 w latach 70.
W imieniu emerytowanych nauczycieli Ośrodka  miłymi wspomnieniami podzieliła się  Pani Zofia Mazurkiewicz.

Podróż w przeszłość aż po czasy obecne Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głogówku odbyliśmy w towarzystwie prowadzących dzisiejszą galę: Pani Katarzyny Kędziory i Pana Jacka Wituszyńskiego.  

Po pełnej wrażeń części artystycznej dostojni goście udali się do budynku Szkoły. Tam, jak na prawdziwych urodzinach, czekała już Pani Dyrektor, wspaniały tort z logo Szkoły oraz  prezenty wykonane własnoręcznie przez uczniów. Gromkie 100 lat wręcz zatrzęsło jej murami. Następnie zaprosiła wszystkich gości na zwiedzanie Szkoły i poczęstunek. Panie kucharki wzniosły się na wyżyny sztuki kulinarnej; pyszny bogracz, gołąbki, sałatki, ciasta bardzo wszystkim smakowały.  

Podsumowując, pozwolimy sobie zacytować fragment scenariusza części artystycznej: „Zdajemy sobie sprawę, że 40 lat to nie jest wiele, ale z drugiej strony w tym czasie 40 razy witaliśmy początek roku szkolnego i 40 razy go żegnaliśmy. W tym czasie naszą szkołę opuściło 753 uczniów, w tym 42 absolwentów gimnazjum i 6 absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy”. Nasi uczniowie, niczym symboliczne motyle stanowiące element dekoracji Szkoły, Internatu oraz Domu Kultury -  poprzez czynny udział w życiu Ośrodka, pomimo swojej delikatności, zdolni są odnosić sukcesy w dalszym życiu.

Uroczystość obchodów 40-lecia naszej placówki zapadnie nam głęboko w pamięci. Zarówno ze względu na wydarzenia, jak i emocje, które im towarzyszyły.  Życzenia i gratulacje pozostawione przez przybyłych tego dnia gości wpisane w księdze pamiątkowej Ośrodka będą miłym jej wspomnieniem, a wszystkim obecnym i zaangażowanym w przygotowanie obchodów Czterdziestolecia istnienia Ośrodka, serdecznie dziękujemy w nadziei na spotkanie za kolejne… dziesiąt lat.

 

http://www.tvp.pl/opole/informacja/kurier-opolski/wideo/24-maja-2013-r/11197041

                  /A. K/

GTranslate

 
images2016 
 
images
 
 
 epuap
 
 bezpieczna szkola
 
 
 

 

stowarzyszenie za_glosem_serca

 fsnt

 

 

 

licznik

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas na Facebooku