Historia

W roku szkolnym 1972/73 z inicjatywy ówczesnych władz oświatowych przy Szkole Podstawowej nr 3 powstały pierwsze klasy specjalne. Były to klasy łączone(I-III).

Pierwszą siedzibą Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z klasami specjalnymi był budynek przy ulicy Powstańców 26. Mieściła się tu także Zasadnicza Szkoła Budowlana i Technikum.

W roku szkolnym 1976/77 Szkoła Podstawowa nr 3 wraz z klasami specjalnymi zostały przeniesione do kompleksu budynków przy ulicy Kościuszki. Obok szkoły na potrzeby dzieci specjalnej troski w tym samym roku uruchomiony został internat.

 

internat 01

 

Od samego początku istnienia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 3 realizowane były różne formy współpracy i współdziałania nauczycieli i uczniów obu typów szkół. Nie było literatury, nie istniały źródła, z których można było czerpać wiedzę na temat integracji w oświacie. Z konieczności nauczyciele obydwu szkół stali się nowatorami w tej dziedzinie. W ciągu 20 lat wypracowano wiele form integracji.

W 1996 roku w wyniku reorganizacji szkolnictwa nastąpiło rozdzielenie placówek i wybór dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej. W drodze konkursu na stanowisko to została wybrana pani Danuta Kopiec.

Od dnia 1 września 1996 roku uczniowie Szkoły Specjalnej zaczęli uczyć się w murach szkoły przy ulicy Stefana Batorego 2. Po raz pierwszy w historii szkoły został utworzony oddział dla dzieci niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Nową formą edukacji stało się wtedy także nauczanie indywidualne. W roku 1998 decyzją Opolskiego Kuratora Oświaty Szkołę Podstawową Specjalną nr 4 przekształcono w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wraz z kolejną reformą oświatową, w roku szkolnym 1998/1999 powstało Gimnazjum nr 3.

23 maja 2003 roku ośrodkowi nadano imię  Wandy Chotomskiej.

Od września 2007 nowością w naszej szkole stał się oddział klasy Przysposabiającej do Pracy

 

GTranslate

 
 
images
 
 
 epuap
 
 bezpieczna szkola
 
 
 

 

stowarzyszenie za_glosem_serca

 fsnt

 

 

 

 

licznik

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas na Facebooku