Edukacja ekologiczna

EDUKACJA EKOLOGICZNA

NA ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

Numer rejestru – WWSE.196.11


Edukację ekologiczną należy rozpocząć już od najmłodszych lat, bowiem predyspozycje ukształtowane w wieku szkolnym odznaczają się wysokim stopniem trwałości. Wiek szkolny sprzyja kształtowaniu takich uczuć jak: miłość do przyrody, troskliwość wobec żywych organizmów i związane z tym pragnienie ich ochrony i pielęgnacji. Bezpośredni kontakt z przyrodą ułatwi dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie wytworzenie tych związków i uczuć. Istnieje szansa emocjonalnego wiązania dzieci z ideą ochrony środowiska, jak również kształtowania praktycznych zachowań we własnym otoczeniu. Poszanowanie przyrody, najbliższego otoczenia i środowiska wpływa na wszechstronny rozwój osobowości dziecka. Już sam kontakt z przyrodą wywołuje uczucia opiekuńcze wobec niej. Jeżeli dziecko wykazuje intensywne zainteresowanie roślinami i zwierzętami oraz zjawiskami przyrodniczymi to równocześnie kształtuje się w nim silne i trwałe uczucie do najbliższego środowiska.

Działania wychowawców grup wychowawczych, podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych są niepowtarzalną szansą kształtowania nowych przyjaznych naturze postaw. Ich zadaniem jest stwarzanie dzieciom takich sytuacji, aby mogły podejmować konkretne działania na rzecz środowiska i dzięki temu zmieniać swój stosunek do otaczającej przyrody.

 

Głównym celem innowacji jest wyposażenie dzieci niepełnosprawne intelektualnie w niezbędne sprawności, umiejętności, nawyki i wiadomości w zakresie edukacji ekologiczno-zdrowotnej. Podczas zajęć popołudniowych w grupach wychowawczych jest wiele okazji do rozbudzenia wrażliwości ekologicznej. Obejmuje ona zaznajomienie dzieci ze światem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywioną a także nauczenie ich dostrzegania i przeżywania piękna przyrody oraz właściwego zachowania się w nim. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwijanie u dzieci szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan i pomnażanie zasobów naturalnego środowiska, wrażliwości na środowisko przyrodnicze, szacunek do niego, racjonalne korzystanie z jego zasobów.

Cele szczegółowe:

 1. Poszerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej wychowanków
 2. Wymienianie i rozpoznawanie wybranych gatunków roślin i zwierząt
 3. Zachęcanie do wyboru zdrowego stylu życia
 4. Ciekawie i aktywne spędzanie czasu wolnego
 5. Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych
 6. Uczenie poszanowania przyrody
 7. Uwrażliwianie na konieczność ochrony środowiska naturalnego
 8. Wdrażanie do oszczędzania wody, energii elektrycznej i cieplnej
 9. Uświadamianie znaczenia wody dla utrzymania życia na Ziemi
 10. Rozwijanie refleksji nad tym, jak żyjemy, jak działamy i jakie są skutki naszej działalności dla środowiska
 11. Zachęcanie do podejmowania działań proekologicznych w najbliższym środowisku
 12. Podejmowania próby przekazywania pozytywnych wartości osobom ze swego najbliższego otoczenia
 13. Wykorzystanie zdobytych wiadomości w tematycznym turnieju ekologicznym

 

ROZPOZNAJEMY ROŚLINY

 •       ROŚLINY ZIELNE
 •       KRZEWY
 •      DRZEWA
 
DBAMY O ROŚLINY
ZAKŁADAMY KWIETNIK PRZED SZKOŁĄ
ROZPOZNAJEMY ZWIERZĘTA
DBAMY O ZWIERZĘTA
SPRZĄTAMY ŚRODOWISKO
NASZE PRACE


GTranslate

 
 
images
 
 
 epuap
 
 bezpieczna szkola
 
 
 

 

stowarzyszenie za_glosem_serca

 fsnt

 

 

 

 

licznik

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas na Facebooku