„Jan Cybis – wielki malarz z małego Wróblina”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„JAN CYBIS – WIELKI MALARZ Z MAŁEGO WRÓBLINA”

– EDUKACJA REGIONALNA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII

NA ZAJĘCIACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

WWSE.ZSiP.90.13

Wprowadzając edukację regionalną do zajęć opiekuńczo-wychowawczych umożliwiamy wychowankom niepełnosprawnym intelektualnie rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związku z kulturą narodową oraz nawiązanie kontaktu ze środowiskiem lokalnym w celu wytworzenia bliskich więzi.

Osobowość i charakter każdego dziecka formowana jest przez bodźce napływające z otaczającego świata. Często jest on dla nich niezrozumiały a pomocna w rozumieniu rzeczywistości może być sztuka, która rozbudza myślenie i emocje, ukazuje piękno oraz mobilizuje do twórczego działania w życiu. Dzieci niepełnosprawne intelektualnie bardzo często odczuwają potrzebę wyładowania narastających emocji, które utrudniają im życie, prowadzą do frustracji i sprzyjają agresywnym zachowaniom, dlatego szczególnie w ich przypadku warto stosować terapię sztuką, ( najlepiej plastyczną ), ponieważ daje ona możliwość wypowiedzi bez używania słów pisanych czy mówionych, z którymi te dzieci mają problem.

Głównym kierunkiem innowacji będzie edukacja i terapia poprzez zabawę.

Innowacja będzie rozpoczęta w styczniu 2014 roku i będzie obejmowała zajęcia opiekuńczo-wychowawcze do końca roku szkolnego 2013/2014r.

Cele główne:

- zapoznanie wychowanków z życiem i twórczością Jana Cybisa oraz jego związkiem z naszym regionem,

- umacnianie więzi z regionem, krzewienie lokalnego patriotyzmu,

- zainteresowanie wychowanków działaniami plastycznymi i zachęcenie do czynnego udziału w życiu artystycznym,

- integracja wychowanków i wychowawców wokół działań artystycznych,

- wyzwalanie poczucia radości tworzenia,

- utrwalanie zasad odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych ( muzeum ).

Cele szczegółowe:

- bogacenie słownictwa związanego z tworzeniem dzieła plastycznego ( nauka czytania poprzez zabawę z wykorzystaniem zmodyfikowanych elementów metody Glenna Domana stosowanej od kilkunastu lat w naszym ośrodku, na zajęciach realizowany będzie I etap:czytanie globalne w oparciu o plansze tematycznie związane z zajęciami ),

- poznawanie etapów tworzenia dzieła plastycznego,

- poznanie miejsca urodzenia i zamieszkania Jana Cybisa,

- wykonanie prac plastycznych inspirowanych twórczością Jana Cybisa,

- wzbogacenie się ośrodka o stały element dekoracji korytarzy,

- spotkanie z poetką Elżbietą Dziewońską – autorką wierszy o Janie Cybisie,

- wycieczki edukacyjne: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Wróblina ( miejsca urodzenia i  zamieszkania Jana Cybisa ), Muzeum Regionalne w Głogówku.

- udział w Gminnym Projekcie Edukacyjnym "Nowe oblicze Jana Cybisa. Piknik artystyczny we Wróblinie"

 

GTranslate

 
 
images
 
 
 epuap
 
 bezpieczna szkola
 
 
 

 

stowarzyszenie za_glosem_serca

 fsnt

 

 

 

 

licznik

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas na Facebooku