Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 4 jest miejscem, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę swoich możliwości i stosownie do potrzeb. Placówka zapewnia realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych oraz umiarkowanym i znacznym w zespołach edukacyjno – terapeutycznych. W roku szkolnym 2011/2012 do Szkoły Podstawowej uczęszcza 30 uczniów:

 • klasy I-III- 1 oddział;
 • klasy IV- VI – 2 oddziały.

W edukacji wczesnoszkolnej zajęcia zorganizowane są w sposób sytuacyjno-zadaniowy, scalając treści polonistyczne, matematyczne, muzyczne, artystyczno-techniczne i ruchowe. Nauczanie blokowe, to kształcenie dzieci w drugim etapie szkoły podstawowej (kl.4-6). W jego skład wchodzi nauczanie przedmiotowe i ścieżki międzyprzedmiotowe. Uczniowie uczą się języka niemieckiego Uczniowie klasy VI z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim przystępują do sprawdzianu organizowanego przez OKE we Wrocławiu. Po ukończeniu klasy VI uczniowie mogą kontynuować naukę w Gimnazjum nr 3 mieszczącym się w tym samym budynku. Uczniowie z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną uczęszczają do Zespołu Edukacyjno – Terapeutycznego. Uczą się wiadomości z zakresu języka polskiego, matematyki, środowiska społeczno– przyrodniczego oraz umiejętności przydatnych w codziennym życiu – przyrządzanie prostych posiłków, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, załatwiania spraw na poczcie i w urzędach. Przedmioty artystyczne– muzyka, plastyka i technika pozwalają im rozwijać swoje pasje i talenty oraz usprawniają manualnie. Uczniowie ci mogą kontynuować naukę w Gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym , a następnie w Szkole Przysposabiającej do Pracy. Zapewniamy uczniom wszechstronną, wielospecjalistyczną pomoc opartą na zintegrowanym systemie oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych:

 • fachową opiekę wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów;
 • zróżnicowane tempo nauczania w zależności od możliwości uczniów;
 • zindywidualizowane podejście do uczniów;
 • poczucie bezpieczeństwa i wiary we własne siły,
 • indywidualne oddziaływania edukacyjne w zespołach klasowych 10-16 osobowych,
 • oraz dla uczniów z dodatkową niepełnosprawnością np.
 • autyzm, zespół aspergera w zespołach klasowych 2-4 osobowych,
 • opiekę pedagoga i psychologa,
 • indywidualne zajęcia specjalistyczne.

Na bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych składają się:

 • terapia logopedyczna,
 • terapia metodą Tomatisa,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • dogoterapia,
 • terapia metodą EEG Biofeedback,
 • alternatywne formy komunikacji,
 • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w czytaniu, pisaniu oraz ćwiczeniu ważnych umiejętności matematycznych,
 • Sala doświadczania świata.

Organizowane są różne formy spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań wychowanków. Wycieczki, spacery, wyjazdy na basen, duża sala komputerowa - to tylko niektóre atrakcje , które oferuje szkoła. Przy szkole działa:

 • zespół taneczny, wokalny
 • kółko plastyczne
 • kółko teatralne
 • liczne kółka przedmiotowe
 • Szkolne Koło Sportowe
 • sklepik szkolny.

Walorem szkoły jest wysoko wykwalifikowana i stale podnosząca swoje kompetencje kadra pedagogiczna, organizacja zajęć odpowiednia do niepełnosprawności uczniów, czyste i pięknie wyposażone klasy szkolne oraz bogata baza pomocy dydaktycznych. Ze względu na dojazdy dzieci do szkoły, od rana działa przyjazna uczniom świetlica.

GTranslate

 
 
images
 
 
 epuap
 
 bezpieczna szkola
 
 
 

 

stowarzyszenie za_glosem_serca

 fsnt

 

 

 

 

licznik

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Polub nas na Facebooku